Return

FALGUERAS

Route POI
Flora
Index card

Introduction

Ens trobem en una zona ombrívola i humida, la qual cosa afavoreix la presència de falgueres al sotabosc. Aquestes necessiten viure en llocs humits, ja que durant la seva reproducció necessiten l’aigua, encara que sigui en forma de gotes de rosada. Les falgueres van ser els primers organismes que van aconseguir viure fora de l´aigua, i van ser la vegetació dominant a l´era Paleozòica, fa 400 milions d´anys. Com a curiositat dir que el carbó es va formar a Europa a partir de falgueres i altres vegetals.

Images