Return

Pont i plataneda

Route POI
Flora
Index card

Introduction

Aquest antic potent metàl·lic per pujar a Can Sec i alguna altra passera, ens expliquen que no sempre era fàcil de creuar la Riera de Vallalta per arribar a casa. Puntualment, aquestes rieres de règim mediterrani, han de desaiguar cabals importants d’aigua caiguts en períodes molt curts de temps. La plataneda d’aquest tram és un bonic racó frescal on trobem els plàtans, pollancres itàliques i robínies. Els oms, ja només presents com a petits arbres perquè els adults han mort. L’ombra i l’ambient frescal, juntament amb la humitat que aporta la riera fa que trobem plantes amb fulles en forma de cinta com els càrexs pènduls i les allasses amb les seves flors blanques; falgueres com la roseta que fa la falguera d'avellanosa o la gran falguera aquilina; els filamentosos equisets o cues de cavall. Si ho sumem al cant dels nombrosos ocells (merles, mallerengues, rossinyols bords i fins i tot algun oriol) que fan servir aquests ambients com a refugi, cerca d’aliment o zona de cria, la sensació d'oasis de vida és molt agradable.
Images