Return

Barraca de tros

Route POI
Architecture
Index card

Introduction

Vet aquí una altra tipologia de barraca de bella estampa d’arquitectura rural popular, anomenades masets o barraques de tros. Donada la ja certa llunyania dels terrenys a on es troba respecte el nucli de població, aquestes solen ser de construcció més elaborada, amb teulada de teules, més altes i més espaioses. A l’interior, a més de guardar-hi les eines, s’agençava pertinentment per passar-hi una o mes nits, a més de cuinar-hi i guardar-hi els aliments.

Images