Return

collet font xeca

Route POI
Landscapes
Index card

Introduction

Les finques forestals de la vall del Ges, Orís i Bisaura estan gestionades per una associació de propietaris forestals. Els principals objectius de l'associació són protegir i conservar els boscos, desenvolupar els plans de millora forestal i gestionar projectes que creïn riquesa forestal i mantinguin l'assentament permanent de la població en el territori.

Val a dir que la gestió que es fa d'aquestes masses forestals és ben visible al llarg del recorregut. En aquest punt tornem a seguir el PR amb marques de color groc i blanc.

Images