Return

Info seguim serrat cristians vells

Route POI
Flora
Index card

Introduction

A la carena del serrat dels Cristians Vells trobem la línia que divideix el món de la fageda i de la roureda. En una àrea més gran podem dir que ens trobem a cavall de dues regions biogeogràfiques: la mediterrània i l'eurosiberiana. Això es tradueix en un contrast molt acusat entre espècies molt mediterrànies i termòfiles i altres típiques de climes humits i temperats.

Els tres tipus de boscos majoritaris que trobem a la muntanya de Bellmunt (alzinar, roureda i fageda) ocupen un espai en funció, fonamentalment, de la orientació dels vessants i del desenvolupament del sòl. De manera genèrica, l'alzinar ocupa l'orientació sud, la roureda també l'orientació sud i les carenes, i la fageda, el flanc nord de l'anticlinal i la part més obaga de la vall del Ges. Caminant per la carena observarem a mà dreta el món de la fageda i a mà esquerra el de la roureda.

Images