Index card

Introduction

Dins del torrent a la nostra esquerra podem veure la pollancreda, els canyissos (Phragmites australis) i les bogues (Typha sp.), vegetació que creix dins d'una bassa de reg.

Images
Rating
No votes yet
Ratings with comments Publish rating