Return

Font de Brugeroles

Route POI
Wildlife
Index card

Introduction

Font i mas. Platans d'ombra amb taula de pedra. No raja. Jonc comú. Dos grans pollancres italica. Lledoner al costat la taula. MAs amb explotació de bens i llet.

Images