Index card

Introduction

Toll LLuça. Llistó al talús. Roques vermellesd al torrent. Alzines als marges. Toll creuant capes de roques... gris empedrat camí, vermella... Mas Lluça a l'esquerra. Corral natural riu d0r.

Images
Rating
No votes yet
Ratings with comments Publish rating