Return

Rompudes forestals

Route POI
Environment
Index card

Introduction

Una rompuda és la tala i “neteja” d'un bosc per convertir-lo en un camp de cultiu. En els últims anys sobretot a la Catalunya central s'han autoritzat aquestes rompudes per la demanda de superfície de cultiu de cereals farratgers. Aquestes rompudes a diferència de les que s'havien fet històricament, són molt més dràstiques i intenses. Abans es feien a sang (sense maquinària de motor), i es cuidaven els marges i les rases. Actualment les potents estripadores i anivelladores permeten fer un volum de feina molt més gran, però caldrà anar amb compte amb els problemes d'erosió.

Images