Return

Toll del xuclador i mina de lignit

Route POI
Geology
Index card

Introduction

Aquest és el toll més gran de tots els que hem vist. Amb una profunditat de fins a cinc metres i uns joves pollancres (Populus nigra) a les ribes. A les vores fangoses del toll hi podrem veure les petjades que deixen els mamífers com els senglars, la guineu i el Teixó, quan van a abeurar-se. Al costat del toll podrem veure una antiga mina de lignit que té una profunditat d’uns 12 metres. Des de fora s'aprecia perfectament com els miners seguien la veta del carbó. El lignit es torba que ha estat comprimida sota terra, és un carbó d'una qualitat inferior que el bituminós.

Images