Return

Roureda de la Bellida

Route POI
Environment
Index card

Introduction

Com a conseqüència de la inversió tèrmica, on el fred i la humitat es queden enclotats a les planes i a zones obagues, amb potents boires hivernals, trobem que a la plana de Vic i zones properes d’influència, la vegetació potencial és la roureda de roure martinenc, quan en altres circumstàncies en seria l’alzinar. Així doncs, també hi ha una certa inversió en els estrats de la vegetació. No obstant, les rouredes que hi trobarem, com aquesta que ara travessem, són tot sovint restes de boscos més extensos que han quedat isolades rodejades d’àrees amb forta pressió agrícola. Els boscos d’aquest mosaic agroforestal queden restringits sovint a indrets no aprofitables per al conreu o salvades per poder disposar d’un petit recurs forestal (sobretot per poder tenir a l’abast troncs i altres estris de fusta de roure) ben a prop de casa. No obstant, no deixen de ser un petit refugi de biodiversitat molt valuós per al medi d’aquest indret, on l’alternança de conreus, recs i bosquets fan les delícies de moltes espècies.

Images