Return

011

Route POI
Wildlife
Index card

Introduction

Just davant la masia de ca l’Agustí, trobarem una bassa que s’omple d’una surgència natural. La bassa excavada en l'arenisca vermella, més o menys circular, té la vora resseguida pel jonc boval (Scirpus holoschoenus), la superfície coberta d’algues i alguna planta aquàtica. Des de la Tardor fins a la primavera, podem trobar el Tritó verd (Triturus marmoratus) dins l’aigua. El mascle, que en els adults presenta una cresta dorsal, fecundarà la femella que pondrà els ous enrotllats en les fulles de les plantes aquàtiques. Les larves amb brànquies externes es desenvoluparan dins l’aigua fins a l’edat adulta. Els adults durant els mesos més secs i calorosos, viuen amagats sota terra en zones boscoses. Els tritons comparteixen la bassa amb la granota Verda (Pelophylax perezi).

Images