Return

015Alzina i Pins insignes

Route POI
Flora
Index card

Introduction

Estem a punt d’arribar a la Casa Nova. A la vora d’aquesta bonica alzina ens podem fer una idea de com podien ser els arbres originals d’aquest bosc si no s’hagués explotat. Alzines i suros, de dimensions considerables en funció de la humitat, s’anirien escampant pels vessants. La fusta, el carbó i el suro han fet que el bosc original s’hagi aturat i fins i tot degradat considerablement. A altres llocs, es va eliminar per complet, per establir-hi camps de conreu per alimentar bestiar o per fer vinya. Quan la vinya es va abandonar, es va dur a terme la replantació amb pins pinyoners i pins insignes, amb la intenció d’obtenir rendiments en fusta a curt termini. Els pins que veieu davant l’alzina, són pins insignes o pi melis.

Images