Return

Pedra de les Cadenes

Route POI
Others
Index card

Introduction

Una mica més endavant, l’eixamplament del camí, es coneix com la Plaça de Can Martinas. (Runes del mas a sota). Si seguim recte, pujaríem al Corredor. Al peu d’un suro al costat del camí, abans d’arribar a la plaça, hi ha una pedra anomenada la Pedra de les Cadenes o del Gall de Ca l’Arenes. Es diu, que en baixar del Corredor, als infants se’ls hi feia la juguesca de posar l’orella al damunt de la pedra per sentir les cadenes o el gall de ca l’arenes cantar. Quan ho feien, se’ls hi donava una bufetada a la galta sense mala fe.

Images