Return

Plantes a les roques

Route POI
Flora
Index card

Introduction

Les difícils condicions de vida amb molt poc sòl, poca aigua i forta insolació, que es donen damunt les roques, fa que només unes poques espècies s’hi adaptin.

El margalló, aquesta petita palmera que té el seu límit septentrional de distribució en aquesta zona, ha estat perseguida durant anys. Acostumada a viure a les àrides condicions del Garraf, aquí a trobat refugi dels jardiners furtius damunt les roques. 

Els crespinells, que també trobem a les teulades de les cases velles, i el te de roca, amb propietats digestives, son altres exemples.

La sabina, arbust que recorda el xiprer, de creixement molt lent, pot arribar als 1000 anys i és de fusta molt bona, causa per la qual és difícil de trobar exemplars grans. Actualment estan protegides.

Images