Return

Paisatge agroforestal format per pinedes amb romaní, gatosa i... i conreus de cereals... Biodiversitat...

Route POI
Environment
Index card

Introduction

Just al punt on ens trobem, podem començar a visualitzar el típic mosaic agroforestal mediterrani, tan característic d’aquestes planes anoienques de la Depressió Prelitoral. És un paisatge molt antròpic que segurament ens és molt familiar i, potser per això, sovint no se li dóna la importància que realment té respecte la seva biodiversitat. El paisatge agroforestal que aquí veiem forma part d'un paisatge més complet caracteritzat pel seu relleu suau de lleugeres ondulacions; bosquines i petites agrupacions arbrades, sobretot pinedes de pi blanc amb llentiscle i noguerola, romaní, gatosa i argelaga; els camps de conreu, de mida mitjana i principalment de cereals i vinya; i, per últim, a les parts baixes, les rieres, que solquen aquests relleus, tot baixant a buscar el riu Llobregat.

 

 

Images