Return

Riera de Masquefa

Index card

Introduction

ATENCIÓ, NO CREUAR LA RIERA EN CAS D'INUNDACIONS!

El nostre camí passa pel llit de la Riera de Masquefa, normalment seca a causa del seu caràcter estacional. Tot i això és un indret fresc i humit on creix vegetació amb més necessitats hídriques com la canya americana (Arundo donax), una espècia exòtica molt abundant i altament colonitzadora de les lleres dels rius que actualment s'està emprant com a material per a la bio-construcció.

Altres espècies presents són els pollancres (Populus nigra), oms (Ulmus minor), sanguinyol (Cornus sanguinea), roldor (Coriaria mytifolia) i la cua de cavall (Equisetum arvense). Aquesta darrera fou molt abundant al període del carbonífer (250 Ma) i en l'àmbit evolutiu se la considera una autèntica supervivent, ja que ha arribat pràcticament igual fins als nostres dies. És fàcil d'identificar, ja que està formada per segments i té un aspelcte de plomall filamentós. Té importants propietats diurètques. A veure si la trobeu!!       

 

Images