Return

Barraca de Can Magí

Index card

Introduction

Gran part de les pedres per fer les barraques s’obtenien a l’hora de despedregar els camps de conreu propers i d’altres es portaven amb ajuda del bestiar. A la barraca de Can Magí podem observar les grans dimensions de les pedres dels bancals a banda i banda de la porta. Ens podem fer una mica a la idea de la dificultat a l’hora de realitzar aquestes construccions, fetes en altres èpoques, a on el temps i la mà d’obra tenien un altre valor.
Images