Return

Sant Miquel de les Canals

Route POI
Architecture
Index card

Introduction

Mas, Ermita, Pallisa, Plans,... Pastures estiu, senglar, codines a sobre amb boix i alzinar pasturat per cabres?¿ Moltes feixes,...Ocells, Freixes darrera la pallissa. Bassa darrera casa amb corral. Mas de Calciner i mas amb eures de Corrubies. Vistes la plana sota Berga fins Montserrat i la vall de sota mateix abans del contrafort del poi anterior.

Images