Return

Bosc de Ribera

Route POI
Flora
Index card

Introduction

El riu genera vida, tant vegetal com animal i això és gràcies al fet que l'aigua és font de vida. Les diferents condicions afavoreixen tot un seguit d'hàbitats humits que són aprofitats per la fauna, per això podem dir que té un gran valor com a corredor ecològic.

En aquest tram, tot i que sembla que la vegetació potencial i predominantment originària era una ampla albereda amb vinca, avui presenta un reduït, fragmentat i encaixat bosc de ribera amb presència, a voltes testimonial, d'àlber, pollancres (on som ara), oms, lledoners, freixes, saücs, salze blanc i algun avellaner, tot plegat molt alterat per la pressió agrícola. Es conserven algunes clapes concretes de salzes blancs i algunes vernedes al llarg del marge dret al seu pas pel terme de Vilanova del Vallès.

A les zones més obertes s'hi troben franges de canyissar, amb el canyís i la boga com a protagonistes. La principal amenaça alteradora ben visible d'aquest medi humit és, actualment, la presència d'espècies invasores com la canya americana, el raïm de moro i la robínia.

 

Images