Return

Molí de Can Vilallonga

Route POI
Architecture
Index card

Introduction

Can Vilallonga, a l’Edat Mitjana, era una de les propietats més grans de Cassà de la Selva. El molí, com el seu nom indica, originàriament formava part de la mateixa propietat que el mas. El molí rebia l’aigua de la Riera de Vilallonga gràcies a la resclosa situada a uns metres aigües amunt. Els molins fariners eren utilitzats per moldre cereals de qualitat per fer farina pel consum humà però també per moldre altres tipus de grans més barroers per fer pinso i farratge pel bestiar. No tenim cap informació de com era l’antic molí, de quantes moles feia funcionar, ni si només servia a can Vilallonga o si altres pagesos també hi anaven a moldre. Avui en dia l’antic molí ha estat remodelat i té un ús residencial.
Images