Return

POU CV

Route POI
Environment
Index card

Introduction

Situat davant del mas hi ha el pou que era utilitzat per guanyar l’aigua d’ús domèstic. Fa uns anys amb les obres de consolidació estructural del mas es va netejar el fons del pou i en va sortir el poal, l’antic càntir de terrissa, obert a la part superior i amb una ansa, que s’utilitzava per poar l’aigua. Les pedres adossades al pou són d’incorporació recent i provinents segurament del molí d’oli que hi devia haver a la casa.
Images