Return

Bosquets de la plana

Route POI
Flora
Index card

Introduction

Els retalls de bosc que trobem a la plana agrícola tenen un gran interès ecològic: fan augmentar la riquesa florística i faunística dels espais de plana. On es barregen espècies que utilitzen el bosc com a refugi i/o rebost, com ara l’esquirol, la guilla, el gaig o el pigot verd, i la fauna que depèn dels espais més oberts o agrícoles, com ara l’aligot, l’eriçó comú o fosc, la cogullada o el cruixidell. 

Images