Return

Caseta de Vinya

Route POI
Environment
Index card

Introduction

Aquestes petites i modestes construccions rurals que esquitxaven el paisatge rural cassanenc es construïren per destinar-les a diferents usos: guardar-hi les eines de treballar el camp, tenir a l’abast un petit avituallament i servir d’aixopluc del pagès en cas d’inclemències meteorològiques 

Images