Return

Can Serra

Route POI
Architecture
Index card

Introduction

1910

Modernista

És un notable exemple d’habitatge modernista particular d’empresaris surers. El seu antic propietari, Josep Serra i Carbó (1857-1940), va registrar diferents patents com la d’una fórmula d’aglomerat de suro que va vendre a la Crown Cork & Seal Corp. de Baltimore  (EUA),  que va servir per fer discos que permetien l’hermetisme dels populars taps corona i amb la venda de la qual va fer fortuna. 

L’arquitecte Isidre Bosch va projectar aquesta casa mentre els seus propietaris vivien a Baltimore i a la part posterior de la casa, estava ubicada la fàbrica, coneguda per can Serra (avui desapareguda), que era ben visible des del carrer del Molí.

En la construcció s’utilitzaren diferents estils medievals. La distribució de la casa respon a un esquema central que es reflecteix  en la torre que sobresurt de l'edifici i de la qual cal destacar les arcades d'estil mossàrab i la barana formada per ulls de bou de pedra artificial que segueix esquemes gòtics. Altres elements a destacar són els estucats i esgrafiats, pintures, i el jardí posterior que encara conserva la composició de l’època.

 

Images