Return

Carrer Martia Gausà i Industria

Route POI
Architecture
Index card

Introduction

Aquest edifici havia estat una important fàbrica de suro, Rich-Xiberta, tot i que abans havia estat seu d’una escola privada laica, Escola Politècnica Cassanenca, coneguda popularment com can Vilaret. Fundada l’any 1887, es va traslladar a aquest edifici l’any 1912 i va tenir un important renom per la pedagogia renovadora que utilitzava. Al fons del carrer s’entreveu una altra casa de propietaris surers can Tou (fàbrica Dausà) ja al carrer Indústria. El carrer Indústria era l’antic camí ral a la Bisbal i es va començar a construir al segle XVIII per la necessitat que tenia el poble de créixer cap a aquella banda. El carrer era conegut com el carrer de la Llet, tot i que l’any 1887 ja va passar a anomenar-se carrer de la Indústria, la qual cosa denota la importància que hi tenia aquesta activitat. Hi havia fàbriques com la de can Tou abans esmentada, can Calau, can Cassà, can Turon, can Barceló, can Xiberta, ... i la segona banca de Cassà, la Banca Bosch i Codolà (1909-1956).

Images