Return

Bosc de la plana

Route POI
Landscapes
Index card

Introduction

Aquests retalls de bosquets situats a la plana agrícola són protegits a nivell urbanístic, ja que doten el paisatge de gran biodiversitat, suposant un refugi per a molts animals i un enriquiment de la flora de la zona. Es tracta de rouredes mixtes de roure martinenc i alzina, en moltes ocasions però el seu estrat arbori és dominat per pins que han crescut afavorits per l’home o per alguna alteració de l’ambient. La successió natural afavorirà que torni a ser  una roureda de plana, ja que els arbres joves que creixen amb força, tots ells planifolis, acabaran dominant l’estrat arbori en quant els pins desapareguin.

Images