Return

Pineda de Pi blanc

Route POI
Flora
Index card

Introduction

Aquesta pineda és un bon lloc per entendre la successió natural. El bosc està format per un estrat arbori alt dominat pels pins blancs i un estrat arbori més baix d’alzines i matoll. La zona s’ha cremat històricament vàries vegades. Després del foc l’espècie pionera que neix de llavor és el pi. Les alzines rebroten i per aquesta raó moltes tenen varis tanys. El pi es pot aprofitar per fer estella per biomassa o fusta de serra per la construcció de palets. L’alzina s’aprofita per fer llenya.

Images