Return

GALERIA 5

Route POI
Index card

Introduction

L’extracció delmineral de ferro era una operació completament manual que es feia amb pics, magalls, punxons i malls. La sortida del mineral cap a l’exterior de la mina es feia amb vagonetes que es desplaçaven sobre rails empeses pels propis miners. Un cop a l’exterior es duien fins a l’estació de càrrega o carregador que ja hem vist anteriorment.
Images
Rating
No votes yet
Ratings with comments Publish rating