Return

Refugi antiaeri

Index card

Introduction

Per la seva importància, el camp va ser bombardejat fins en 10 ocasions. A l’any 1940 es retornà els terrenys als seus antics propietaris. De totes les edificacions originals en resten 7 refugis antiaeris dels 8 inicials, el polvorí i el pont d’accés al camp per sobre la sèquia Vinyals. Els refugis no tenen mai una entrada directa, si no que les galeries de protecció es disposen en angle recte respecte a les escales d’accés per evitar els efectes de les ones expansives de les bombes.
Images