Return

Pedra seca

Route POI
Environment
Index card

Introduction

Les Gavarres, pel tipus de substrats geològics dominants, no són molt riques en construccions de pedra en sec. El puig de Sant Miquel està format per calcàries devonianes, unes roques sedimentàries que han estat sotmeses a fortes pressions i temperatures abans d’aflorar i que es trenquen en formes planes que les fa de bon utilitzar per a la construcció. En tot aquest sector, les cases, les antigues barraques dels conreus i les parets per aguantar les feixes són construïdes amb aquesta pedra. També s’observen piles de pedres, molt ben disposades, tretes i acumulades durant anys de treballs de millora dels camps de conreu.

Images