Return

Les suredes

Route POI
Flora
Index card

Introduction

Unes 12.000 ha de les Gavarres són suredes. Representen gairebé una quarta part de les suredes catalanes i la meitat de les suredes incloses en Espais Naturals Protegits. Sureda en explotació. Aquest és un bon exemple de sureda posada en producció per extreure suro per a l’elaboració de taps. La primera escorça que fa l’arbre, rugosa, anomenada pelegrí, només es pot aprofitar triturada per fer aglomerat de suro. El pelegrí s’ha d’extreure perquè l’arbre generi un suro llis aprofitable per fer taps i altres aplicacions industrials. Cada 14 anys la nova escorça que genera l’arbre té prou gruix per tornar a ser llevada. Al llarg de la vida d’un suro es podran aprofitar 14-15 peles.
Images