Return

Suredes de Can Vilallonga

Index card

Introduction

Aquest és un bon exemple de sureda explotada per produir suro. La primera escorça que fa l’arbre, rugosa, anomenada pelegrí, només es pot aprofitar triturada per fer aglomerat de suro. El pelegrí s’ha d’extreure perquè l’arbre generi un suro llis aprofitable per fer taps o d’altres aplicacions industrials. Cada 14 anys la nova escorça que genera l’arbre té prou gruix per tornar a ser llevada. Al llarg de la vida d’un suro es podran aprofitar entre 14 i 15 pelades.

Images