Return

Riquesa vegetal

Route POI
Flora
Index card

Introduction

La influència propera del riu condiciona quin tipus de formacions vegetals anem trobant.

El sòl molt humit afavoreix a plantes com la sarriassa, la gatassa o l’ortiga. En aquest punt trobem molts peus de lledoner, om i i grans arbusts com l'aladern.

Més endavant (intuirem el canvi) passem a un alzinar amb algun roure i algun suro, tot plegat molt atapeït degut a la gran presència de plantes enfiladisses com les heures, la vidiella o l’arítjol.    

Images