Index card

Introduction

La Torre Desvern és un edifici d’arquitectura militar medieval original. Amb el temps ha esdevingut una masia. La part més antiga, del segle XII correspon a una torre de planta rectangular, on hi podem veure les espitlleres, ja que es tractava d’una construcció aïllada, una finestra amb arcs de mig punt i capitells historiats dels segles XIII i XIV. La resta de l’edifici conté finestres gòtiques dels segles XIV i XV i una galeria del segle XV amb arcs apuntats. Al llarg del temps aquest edifici va pertànyer a diferents propietaris. Actualment és propietat de l’Ajuntament de Celrà. Al costat de la torre hi ha la imponent alzina de la Torre, que mesura gairebé tres metres i mig de volt de soca.
Images