Return

Esquistos

Route POI
Geology
Index card

Introduction

Els esquistos i les pissarres són roques metamòrfiques ( roques que han estat sotmeses a alta pressió i temperatura transformant-se d’argiles a pissarres o esquistos). Són molt antigues (300 milions d’anys d’antiguitat), de color fosc, a diferència de les calcàries que són clares, i es caracteritzen per estar formades per làmines com les pàgines d’un llibre (d’això se’n diu esquistositat). A les Gavarres, els esquistos i les pissarres també se’ls anomena llécol. Sobre llécol hi creixen bé els suros i els pinastres com els que hem anat passant al llarg de la pujada.
Images