Return

Can Mirameu

Route POI
Architecture
Index card

Introduction

Can Mirameu. Mas en estat ruïnós situat estratègicament al collet que comunica la Ganga amb Sant Llúcia. De la seva arquitectura en destaquen els arcs que sustenten el porxo de la façana de migdia. També la seva factura primitiva, amb el ràfec del teulat i les llindes de les finestres fetes amb lloses de llécol de l’indret. Al costat del casalot trobem la pallissa on es pot apreciar en una de les parets una fornícula per deixar-hi el llum d’oli o l’espelma. A uns 20 m a ponent del mas, també es pot observar el pou del qual, durant molts anys les famílies que van habitar Can Mirameu, n’extreien l’aigua, un bé escàs a les Gavarres. Aquest pou circular de 1’20 m d’alçada i construït amb pedra lligada amb calç i terra, té una profunditat d’uns 10 metres aproximadament.
Images