Return

Font de Can Salomó

Index card

Introduction

Si agafem el corriol que se’ns indica arribarem a la font de Can Salomó (no es recomana beure aigua de la font atès que no te garantia sanitària). Pujant per darrera la font arribarem als pous de glaç.
Images
Rating
No votes yet
Ratings with comments Publish rating