Return

GENISTA

Route POI
Flora
Index card

Introduction

Al llarg de l’itinerari, podem veure un tipus de ginesta especial, la ginesta linifòlia. És una ginesta arbustiva, amb fulles linears que recorden les del romaní, molt vistosa i bonica quan floreix de color groc de març a maig. Tot i que a l’Ardenya és força comú, està protegida perquè és una espècie rara en el context català. La trobarem sempre en llocs assolellats, mols sovint als marges o en talussos dels camins.
Images