Return

Molí del Mig

Route POI
Environment
Index card

Introduction

Al Molí del Mig o Can Carreras encara s’hi troben dos moles en bon estat que conserven l’eix de ferro que les connecta amb el rodet que les feia girar. Si anem a la part de darrera del molí hi trobem la bassa, formada en un dels seus costats pel vessant natural de la muntanya i en l’altre per un mur de contenció. La bassa connectava amb el carcabà amb un canal en forma d’embut que concentrava l’aigua i la dirigia a les pales del rodet. L’aigua després era conduïda altra vegada fins a la riera, on tornava a ser aprofitada més endavant pels molins que ja hem visitat.
Images