Return

Can Costa Japic

Route POI
Environment
Index card

Introduction

Eugues d’en Japic. A més dels magnífics cavalls, al davant del mas apreciem un paller que era la forma com s’emmagatzemava antigament la palla. A l’època de la collita, després del segar i el batre, amb la palla es construïa un paller que permetia conservar-la la resta de l’any i permetia alimentar el bestiar a les èpoques en que no hi havia farratge al camp. Avui en dia, amb la mecanització de les feines agrícoles, aquestes construccions tradicionals han desaparegut del nostre paisatge i la palla s’empaqueta amb bales. Una olla vella es posava al capdemunt del pal del paller per evitar l’entrada d’aigua i la pudrició.
Images