Return

Forn de calç d'en Banyacrou

Route POI
Architecture
Index card

Introduction

El forn de calç va ser excavat aprofitant el desnivell del terreny. Els materials necessaris per a la elaboració de calç eren la pedra calcària i la llenya per fer foc i coure la pedra. El foc es mantenia encès durant uns 15 dies aproximadament fins que el forn assolia els 1000 graus de temperatura i la pedra esdevenia calç viva. La calç s’utilitzava per l’elaboració de morters per a la construcció (barrejant-la amb sorra), per emblanquinar o pintar les cases, per impermeabilitzar les cisternes, per sanejar l’aigua i fins i tot per a ús agrícola per ensulfatar les plantes. Segurament aquest forn va ser l’encarregat d’abastir de calç les construccions que hem anat trobant al llarg de l’itinerari.

Images