Return

Sureda productiva

Route POI
Environment
Index card

Introduction

Aquest és un bon exemple de sureda explotada per produir suro per a l’elaboració de taps. La primera escorça que fa l’alzina surera, rugosa, anomenada pelegrí, només es pot aprofitar triturada per fer aglomerat de suro. El pelegrí s’ha d’extreure perquè l’arbre generi un suro llis aprofitable per fer taps i altres aplicacions industrials. Cada 14 anys la nova escorça que genera l’arbre té prou gruix per tornar a ser llevada (extreta). Al llarg de la vida d’un suro es podran aprofitar unes 14 o 15 pelades.

Images