Return

108.caps d'ase, granit molt quarts blanc

Route POI
Geology
Index card

Introduction

El pla que ens queda a l’esquerra està format  per sauló, que és granit descompost, aquí en concret té unes vetes amb molt quars blanc.

La vegetació que trobem mirant al mateix costat, al fons hi ha brucs boals, al mig cirerers d’arboç(foto) i davant nostre mateix, els caps d’ase. Aquesta planta que sembla una lavanda, o un espígol, és de la mateixa família, però s’ha adaptat als sòls silícics, els que genera el granit.

El cirerer d'arboç el trobareu amb els fruits madurs i comestibles al nov-des. Fixeu-vos que alhora, al costat dels fruits ja hi ha les flors que donaran el fruit l'hivern vinent.  És aconsellable no ingerir-ne masses. Dónen mal de cap i de panxa.  

Moltes vegades les plantes ens poden ajudar a identificar quin tipus de sòl hi ha, com en el cas de totes les espècies vegetals anteriorment anomenades, volen sòls silícics. L’espígol per exemple, contràriament només viu sobre terres calcaris amb sòls de caràcter bàsic o alcalí. 

 

Images