Return

ANTICS CAMPS

Route POI
Environment
Index card

Introduction

Pujant per aquest camí, de traçat modern, podem apreciar, per l’esglaonat de la topografia, com anem travessant antigues feixes de conreu. Els camps abandonats han estat colonitzats en primera instància pel pi blanc (Pinus halepensis). Els usos del sòl van variant amb el temps per motius socials, econòmics o per causes naturals. La fil·loxera, una plaga que afectà mortalment les vinyes a finals del segle XIX, i la gelada del 1956, que va matar les oliveres, han estat dos episodis catastròfics que van determinar l’abandonament de moltes terres i han marcat el paisatge fins als nostres dies. Amb la crisi del sector primari, a mitjans del segle passat, moltes de les terres menys aptes pel conreu van ser també abandonades. El bosc ha anat ocupant aquestes superfícies ermes uniformitzant l’antic paisatge agrari.
Images