Return

Roures i surolins

Index card

Introduction

En aquest tram passem per sota de les capçades d'uns roures (Quercus pubescens) de mida considerable i de surolins (Quercus morisii), un híbrid entre alzina (Quercus ilex) i suro (Quercus suber). Es caracteritza per tenir un suro prim i un port més recte que la surera. Es troba en boscos mixtes d'alzina i suro.

Images