Return

Rec de Fanals

Route POI
Geology
Index card

Introduction

L’erosió física i química provocada per acció del mar, el vent i l’aigua de pluja, ha fet que les roques de materials més tous, s’hagin anat desfent i esmicolant al llarg dels anys, perdent el seu material, deixant una costa retallada i amb llocs tan bonics com el rec de Fanals.

Images