Return

Cadolles

Route POI
Environment
Index card

Introduction

Aquestes cassoletes d’erosió o cadolles, són cavitats generades sobre antics punts dèbils de les superfícies rocalloses, originàriament planes i que evolucionen aprofundint verticalment i s’eixamplen horitzontalment degut a l’erosió. Aquests veritables receptacles de l’aigua de pluja són llocs idonis per a l’abeuratge de les aus i altres habitants del bosc. Les cavitats són de diàmetres més grans a la cara externa de la roca en contraposició als aclotats en la part interna de la superfície rocosa, de diàmetres més petits i en agrupacions més o menys quantioses. En el cas de les cadolles a la cara externa de la roca, tot sovint tenen un acanalat lateral de desguàs o de comunicació amb un altre. Existeix la teoria, sense confirmar, de què algunes d’aquestes petites cavitats haguessin estat fetes per l’home amb un sentit màgic o ritual.

Images