Return

Gresa

Route POI
Geology
Index card

Introduction

En tota aquest pujada si ens fixem en el substrat dels marges i el ferm de la pista observarem que hi ha molta sorra de quars (granets blancs, rosats o translúcids), semblants a l’arena de les platges de la Costa Brava. Estem trepitjant greses o sauló, un material geològic que s’origina per la degradació del granit.
Images