Return

Can Serra

Route POI
Architecture
Index card

Introduction

A diferència dels altres, aquest mas continua en actiu. Els diferents coberts ens denoten la vida que té avui dia. El mas és un edifici de tres plantes amb una tercera en la part central. Sobre la porta quadrada destaquen tres finestres amb llindes de pedra, fixeu-vos que la del mig té un senzill treball ornamental.
Images